Swedish flag
Sök

Hållbarhet

Det naturliga valet

Vi tror att verklig skönhet finns i naturen. Våra anteckningsböcker utvecklas med mer än bara design och kvalitet i åtanke. Vår prioritet har alltid varit att producera hållbara produkter med så lite påverkan på miljön som möjligt.

Vi har de 17 målen från Agenda 2030 i åtanke när vi producerar våra anteckningsböcker. Agenda 2030 är FN:s plan för hållbar utveckling. Det innehåller 17 globala mål för att leda till ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling över hela världen.

Pappersbruket

Vi använder det finaste Munken-pappret från Arctic Paper, ett svenskt pappersbruk som grundades 1871.

Bruket har alltid haft en nära relation till sin omgivning och naturen. Idag är bruket en av världens mest miljövänliga pappersbruk och arbetar för hållbar produktion varje dag med ambitionen att minimera sin miljöpåverkan.

Både bruket självt och det papper de producerar är FSC®-certifierat. FSC® är en ideell organisation som arbetar för att skydda skogar över hela världen. FSC främjar en ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvarsfull förvaltning av världens skogar.

Pappret är också Cradle to Cradle Certified® på bronsnivå. Detta är en global standard som garanterar att det producerade pappret är en del av ett pågående cirkulärt system. Därför kan rester från produktionen och pappret i våra anteckningsböcker användas igen så länge vi återvinner det korrekt.

När tillverkningen av papperet till våra böcker är klar är vattnet som använts under processen så rent att det går att dricka.

Rent vatten från Arctic Paper pappersbruk

Bokbinderi

Våra anteckningsböcker tillverkas CO2 neutralt på ett noga utvalt bokbinderi i Europa. De arbetar mycket medvetet med hållbarhet och innehar en rad olika miljöcertifieringar, bland annat är de FSC®-certifierade och har flera andra miljöcertifikat. Bokbinderiet deltar i många hållbarhetsprojekt såsom:

•  Köper endast grön el genererat från förnybara resurser.
•  Investerar i CO2-neutrala maskiner.
•  Producerar produkter med noll koldioxidavtryck.
•  Planterar träd för varje inkommande beställning.

Textilomslag

Vi använder linnetextil av högsta kvalitet som omslag till våra produkter.

Vår europeiska leverantör bedriver sina affärsverksamheter på ett hållbart och ansvarsfullt sätt.

•  De är engagerade i FN:s Global Compact-initiativ för företagsansvar och dess principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljön och mot korruption.
•  De är FSC®-certifierade
•  De använder endast grön el

Återvinningsbart

En Paperstyle-produkt är inte något du använder och slänger, det är en hållbar produkt som blir mer värdefull och personlig ju mer du använder den. När alla sidor är fyllda kommer du förmodligen spara den under många år framöver, eftersom den innehåller värdefull information, idéer eller din personliga historia. Det är det vi kallar hållbart.

Detta är vad vi och våra partners bidrar med; ordentliga arbetsförhållanden, inget barnarbete, ingen korruption, användning av grön energi, träden kommer från FSC-certifierade skogar, investeringar i nya maskiner som använder mindre elektricitet.

•  Vi planterar träd.
•  Vi använder inte plast för att skydda våra böcker.
•  Pappen i bokens omslag är tillverkat av 100% återvunnet papper.
•  Kartongerna vi packar i är tillverkade av 80% återvunnet papper.
•  Fyllnadsmaterialet vid transport är tillverkat av 100% återvunnet material.

Läs mer om oss

Upptäck alla våra anteckningsböcker